Airdecon 200

Parametry produktu:
Kategoria:URZĄDZENIA » URZĄDZENIA DO DEZYNFEKCJI
Producent:Amity International
Załączniki:
2015_AIRDECON 200 ulotka.pdf
Opis produktu:

Airdecon 200 jest systemem dekontaminacji pomieszczeń i powietrza mającym zastosowanie szczególnie w codziennej pracy służb zajmujących się dezynfekcją w oddziałach. Metoda działania urządzenia oparta jest na innowacyjnej technologii suchej mgły złożonej z ozonu i nadtlenku wodoru. Zaletą takiej technologii jest brak kontaktu zarówno użytkownika jak i dezynfekowanych elementów z płynnymi bądź proszkowymi preparatami dezynfekującymi. Airdecon 200 opiera się na zjawisku dyfuzji składników aktywnych nawet w niedostępnych miejscach pomieszczenia, pozwalającej penetrować praktycznie przez każdy materiał dzięki czemu proces dekontaminacji jest skuteczny. Składnikami aktywnymi są: ozon generowany przez Airdecon 200 z powietrza oraz nadtlenek wodoru będący głównym składnikiem preparatu Amity HP 75. System Airdecon 200 wytwarzający ozon, używany w połączeniu z Amity HP 75 (H2O2) wytwarza najbardziej skuteczny składnik aktywny zwalczający spory - perokson (03 + H2O2). Airdecon 200 jest w pełni zautomatyzowanym systemem do dezynfekcji sal dla chorych, sal intensywnej terapii, bloków i sal operacyjnych oraz oddziałów zakaźnych. Spełnia europejski normy: 2006/42/WE NF EN 61010-1, 2002/96/WE Dyrektywa dotycząca sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 2002/95/WE Dyrektywa ROHS, 2004/108/WE EN 55022, CEI 61000-4-2, CEI 61000-4-3, CEI 61000-4-4, CEI 61000-4-5, CEI 61000-4-6, CEI
61000-4-11, CEI 61000-3-2, CEI 61000-3-3

WSTECZ