Aniosyme DLT

Parametry produktu:
Kategoria:ŚRODKI DO DEZYNFEKCJI I MYCIA » PREPARATY DO NARZĘDZI
Producent:Laboratoires Anios
Składnik aktywny:substancje powierzchniowo czynne
Stan skupienia:płyn
Opakowanie:1 L, 5 L
Załączniki:
Karta charakterystyki aniosyme..pdf
Ulotka aniosyme dlt.pdf
Opis produktu:

Płynny, trójenzymatyczny preparat do manualnego mycia zanieczyszczonych narzędzi chirurgicznych, endoskopów i innych wyrobów medycznych. 

  • niskie stężenie roztworu roboczego i krótki czas działania - 0,5%  ( 10 - 15 minut )
  • z jednego litra koncentratu użytkownik uzyskuje 200 litrów roztworu roboczego
  • bardzo dobre właściwości myjące dzięki synergizmowi działania detergentów i kompleksu trójenzymatycznego
  • bakteriostatyczne działanie 0,5% roztworu roboczego udokumentowane odpowiednimi badaniami wg Farmakopei Europejskiej
  • enzymatyczny kompleks skutecznie i szybko upłynnia zanieczyszczenia organiczne
  • wysoka kompatybilność materiałowa
  • roztwór ma neutralne pH - nie uszkadza delikatnych i precyzyjnych narzędzi i endoskopów
  • stabilny chemicznie roztwór roboczy zachowuje aktywność myjącą i bakteriostatyczną przez cały dzień
  • preparat można stosować w myjkach ultradźwiękowych
  • wyrób medyczny klasy  I

WSTECZ