Automatyczna stacja demineralizacji wody EDI

Parametry produktu:
Kategoria:URZĄDZENIA » SPRZĘT I DOZOWNIKI
Producent:Watersystem Sp. z o.o.
Załączniki:
Karta_edi2_1.pdf
Opis produktu:

Zastosowanie: w instalacjach przemysłowych, zakładach farmaceutycznych, laboratoriach itp. Działanie: elektrodejonizacja stanowi kombinację dwóch znanych metod uzdatniania wody: elektrodializy (ED) oraz demineralizacji na złożach jonitowych (DI). Zastosowanie układu mieszanego pozwoliło na wyeliminowanie niekorzystnych zjawisk występujących w każdej z tych metod. W przypadku elektrodializy było to wysokie zużycie energii elektrycznej oraz dość niska jakość produktu końcowego, a w przypadku klasycznej demineralizacji jonitowej cykliczność procesu, zużycie regenerantów chemicznych oraz powstawanie agresywnych ścieków. EDI pozwala na uzyskiwanie wody zdemineralizowanej o stałej, bardzo wysokiej jakości w procesie ciągłym, bez zużycia chemikaliów i przy niewysokim nakładzie energii elektrycznej.

WSTECZ